Hvad kræves der af deltagerne i virtuelt forum

Man skal nok ikke være bange for at trykke på tasterne, det er derfor en fordel at være open minded, nysgerrig og have lysten til at udforske en ny platform og dens muligheder. Der er kamera på, som gengiver 'brystbilleder' af deltagerne, man skal være indstillet på at vise kropssprog og være opmærksom på de andre i rummet.
Man skal være god til at lytte efter, og forstå andre i samarbejdet og følge en talerække som kan være formel eller uformel. Man kunne multitaske, dvs. være opmærksom på, hvad der sker på skærmbilledet, om der er nogle fælles noter, der skal tages stilling til, om man som modtager en særlig chat-meddelelse etc.

Det er en fordel at man er vant til at bruge computer i sit daglige virke, f.eks. kommunikere via tekster, e-mail, chat, IP-telefoni (f.eks. Skype). I det hele taget at være vant til at bruge Internettet.
Når chat inddrages er det en fordel at kunne skrive forholdsvis hurtigt (blindskrift - 10 finger system) og dog stadigvæk være tålmodig, så der kan reflekteres over det der skrives.
Det er nu ikke meget vigtigt med hurtigheden, men ofte ser man, at en deltager selv føler, at det er et problem.

Som deltager skal man selvfølgelig råde over en computer med Internetadgang, der behøves ikke særlige programinstallationer for at være deltager - udover Internet browserne, selvfølgelig.
Opdaterede versioner af Microsoft Internet Explorer eller Firefox fungerer begge, og om det er Linux eller Windows, der står bag, har heller ikke den store betydning.

Fordi der sendes både lyd og billeder frem og tilbage mellem deltagerne, er det vigtigt, at man har en tilpas forbindelse - og en typisk ADSL forbindelse fungerer fint, hvis man ikke stiller alt for høje krav til billedkvaliteten.

Et webcam og et headset hører også til - se siden om Udstyr for nogle anvisninger.