Det er oplagt at afholde virtuelle fokusgrupper om emner, der i forvejen 'findes' på Internettet. Det kan f.eks. være evaluering et websted, online service funktioner, net-TV-stationer, spil, eller ny emballage til et kendt produkt eller noget der er oplevelsesorienteret f.eks. forlystelser

Man skal nok være lidt forsigtig med at vælge abstrakte emner, da de kan være svære at illustrere eller konkretisere virtuelt – og dog – der kan vises billeder og tegnes på whiteboarded mm.

Handler det om personfølsomme emner, kunne det overvejes at fravælge billedet (og evt. lyd, således det bliver et rent chat-baseret forum), da det kan give større anonymitet og dermed en større frihed for deltagerne til at udtrykke sig