For at være deltager i en virtuel fokusgruppe - eller mere generelt i et virtuelt møde med både video og tale, kræves der en dataforbindelse med en vis hastighed. Den typiske ADSL forbindelse kan give 512 eller 1024 Kbit/s i Download - altså hentning af data, og 128 Kbit/s i Upload - altså levering af data til de andre deltagere gennem servere osv.

Det er tilstrækkeligt til, at det kan fungere med en rimelig kvalitet, når man er omhyggelig med at justere på de indstillingsmuligheder, man har for kamera, lyd osv. - men en Uploadhastighed på 256 Kbit/s vil gøre tingene lettere.