Server og Platform

Grundlaget for at afvikle VFG er en platform, der kan varetage kommunikationen.

Er der tale om en kortvarig anvendelse af metoden, kan det være fordelagtigt at leje sig til plads og faciliteter hos en udbyder.

For eksempel med produktet Breeze fra Adobe, der f.eks. tilbyder leje af faciliteterne for 375 $US for 5 sessioner med op til fem deltagere.

Hvis der er tale om et større omfang, vil man enten skulle installere serverprogrammerne på egen server, eller etablere sig med en udbyder i form af et driftscenter, der kan tage sig af installationer og drift.

Der findes en række produkter på markedet, der kan løse opgaven som platform – f.eks. Marratech, Sametime og altså Breeze, som har været anvendt i denne sammenhæng. Se rapporten for nærmere detaljer – og tag kontakt med leverandører for mere detaljerede krav til serveropsætning, specifikationer – og ikke mindst priser.

 

Selve opgaven for fokusgruppen

Nogle former undersøgelser egner sig bedre end andre til den virtuelle form. Overvej selve undersøgelsens formål, opdragsgivers forventninger, og brug en grundig forberedelse til at etablere spørgerammer, illustrationer, viden om emnet osv. – sådan at fokusgruppen kan fungere bedst muligt.

 

 

Moderators og observatørs opgaver

Før selve sessionen skal man forberede alt materialet. Dette vil omfatte at lægge tekstfiler, AV-filer, plancher til whiteboard mm. til rette indenfor platformens muligheder, - og at have lavet sin ’drejebog’, så det hele kan afvikles på rette tid - varigheden bør nok ikke være mere end ca. en time, evt. efter lidt indledende 'opvarmningsøvelser'.

Afhængig af platformens faciliteter skal der evt. laves brugeroprettelser med adgangskoder, og ikke mindst skal deltagerne informeres om den praktiske afvikling. Det vil indebære forudgående kontakt pr. brev eller e-mail.

Under sessionen vil moderator skulle koncentrere sig om selve forløbet – at være ordstyrer, oplægsgiver og alle de andre indholdsmæssige opgaver, der hører til at være mødeleder, interviewer og coach.

Observatøren har til opgave at følge selve forløbet, og evt. støtte moderator med praktiske råd, stikord til udviklingen, og ofte vil det være praktisk, om der (i samme person eller en anden) også er mulighed for at støtte deltagerne praktisk, hvis der skulle være detaljer om lyd og billede osv. f.eks. ved at føre en ’teknik-chat’ eller at være til rådighed via telefon.

 

Deltagere

Deltagerne udvælges efter principper, der svarer til det, som gælder ved rekruttering til almindelige fokusgrupper og interview – altså demografi, baggrund, uddannelse osv. Men hertil kommer, at VFG gør, at man skal have sikret sig, at de har den nødvendige rutine i IT-anvendelse, så selve mediet ikke bliver en tærskel for indholdet.

 

Dokumentation

Selve platformen tilbyder som regel flere muligheder for dokumentation. Selve skærmbilledet med den tilhørende lyd kan optages på serveren til senere afspilning med passende programværktøjer. Tekst fra diskussioner og chat kan gemmes som filer, til senere analyse. Dermed bliver selve transskriptionsarbejdet umiddelbart lettet.

Men vær opmærksom på de mange kanaler, som dokumentationen ’kører på’ – der kan ligge så mange informationer i billede, tale, tekstfiler osv. at man nærmest kan være sikker på, at man ikke får det hele med i hverken første, anden eller tredje gennemgang.