IT- og AV-udstyr hos deltager

 

Lyd og billede


Headset (Stereo) med bøjle og mikrofon.

Findes både med USB og analog tilslutning

Prisklasse: 300 - 500 kr.

Let at tilpasse.

Kan give god lydkvalitet.

Også egnet til at lytte til musik.

Kan forekomme tung og varm at bære.

Ørehænger (mono) med mikrofon.

Typisk med analog tilslutning.

Prisklasse: 50 – 400 kr. (billige udgaver leveres ofte i sæt med webcamera)

Let og diskret.

Tilstrækkelig lydkvalitet til samtale.

Kan kræve individuel tilpasning.

Mindre god lydkvalitet – ikke egnet til musik

Trådløs (Bluetooth) med kombination af højttaler og mikrofon

Kræver at Bluetooth er installeret på PC.

Prisklasse: 400 – 800 kr. – evt. Bluetooth adapter til PC ca. 300 kr.

Meget let og diskret.

God akustisk afskærmning (undgåelse af ekko).

Ubesværet, da der ikke er ledning.

Kan også bruges i forbindelse med mange mobiltelefoner.

Kan være svær at installere på PC.

Relativt dyr.

Strømforbrugende (skal oplades efter 2 – 4 timers samtale)

Ørehænger uden mikrofon.

Typisk model, som ofte leveres sammen med MP3 afspillere osv.

Prisklasse: 50 – 100 kr.

Let og diskret.

Billige – lettilgængelige.

Kan være svære at tilpasse til den enkeltes ører.

Relativ ringe lydkvalitet i forhold til et headset.

Højttalere tilsluttet PC’en.

Prisklasse: 150 – 500 kr. (Skal anvendes sammen med særskilt mikrofon)

Kan anvendes generelt i forbindelse med Pc-brug.

Findes i de fleste Pc-installationer.

Fritager deltageren for gener med headset eller ørepropper/-hænger

Stiller krav om ro / adskillelse fra omgivelser hos deltager.

Giver ofte problemer med akustisk tilbagekobling.

Webcam. Typisk med USB tilslutning.

(Kan være indbygget i laptop PC)

Prisklasse: 250 – 900 kr. Nogle udgaver med indbygget mikrofon

Let at anvende og installere.

Tilstrækkelig opløsning til formålet

Begrænsede billedmæssige muligheder i øvrigt.

Kræver omhu med placering og fokusering.

Digtitalkamera.

Mange modeller har mulighed for at fungere som webcamera.

Prisklasse  2.000 – 4.000 kr.

Kan anvendes til mange andre formål.

Mange indstillingsmuligheder

 

Kræver ekstern strømforsyning ved længere tids brug.

Forudsætter i nogle tilfælde kompliceret opstilling og indstilling.

 

Anbefalinger:
Lyd:

Med de erfaringer, vi har gjort, dels i forbindelse med chat, dels ved videokonferencer og virtuelle møder, vil vi anbefale, at man anvender headset, evt. ørehænger, og i en ikke for billig kvalitet. Der er mange udbydere på markedet, og udviklingen går stærkt, men i foråret 2006 vil vi pege på producenter som Logitech eller Creative, der begge har et sortiment i mellemprisklassen, som kan udfylde det aktuelle behov.
Man skal sørge for at få testet udstyret i den situation, som VFG skal afvikles i, der kan være stor forskel på virkemåden ved forskellige platforme, og forskellige tilkoblings- og afspilningsmuligheder. Specielt skal man være opmærksom på støj og akustisk tilbagekobling, som ofte vil medføre, at man bør anvende ’walkie-talkie’ – altså at mikrofonen kun aktiveres, når man skal sige noget. Headsets giver generelt færre problemer med støj end kombination af højttaler og løs mikrofon. Højttalere og mikrofoner, der er indbyggede i PC’en – almindeligt på laptops – kan generelt ikke anbefales.

Billede:
Et webcam er i denne sammenhæng det bedste middel til optagelse af video. Man skal være opmærksom på at bruge lav opløsning, f.eks. 160 x 120 pixels, - og evt. indstille billedhastigheden (frames/sec.) tilpas lavt, fordi man hermed sænker behovet for båndbredde. Ligesom ved lyd, vil der være velegnede produkter fra Logitech og Creative.
En meget normal placering af webcam er på overkanten af skærmen. Med den typiske billedvinkel for et webcam, og den typiske afstand fra person til skærm (ca. 40 cm), vil dette ofte medføre, at billedet kun viser selve ansigtet. Vi vil anbefale, at man søger en opstilling, hvor det ikke kun er ’pasbillede’, men ’brystbillede’ (afstand 80 til 100 cm), fordi virkningen af fælles tilstedeværelse i rummet hermed forstærkes. Den virtuelle situering kommer på denne måde i højere grad til at ligne situationen, hvor man sidder rundt om mødebordet.
Man skal også undgå, at billedet bliver ’nedefra’ – med en laptop PC er overkanten af skærmen typisk på højde med personens hals ved en normal arbejdsstilling. Kameraet bør være i øjenhøjde for at tydeliggøre jævnbyrdigheden i gruppen, og fordi billedet nedefra sjældent er særlig kønt.
Mange mennesker er lidt fremmede overfor det at ”sidde bag skærmen”, og det kan give anledning til lidt tvungen og kejtet ageren, især hvis man sidder lige for kameraet; placerer man i stedet kameraet lidt skråt for, så billedet nærmer sig ’halvprofil’, kan det fungere lidt mere naturligt, og ligner endda også den fysiske situation, hvor man jo heller ikke ved mødebordet alle kan sidde lige overfor hinanden.

Endelig skal man være opmærksom på, at baggrunden ikke forstyrrer billedet – stor kontrast mellem personen og baggrunden i form af detaljer, farver, lys – og bevægelser ikke mindst, kan dels forstyrre modtagerens udbytte, og kan tilmed stille lidt for store krav til kamera, software og båndbredde.