Rapport:

Rapporten som PDF

1. Forord
2. Indledning
2.1 Kvalitet og kvantitet – hvor placerer vi vores undersøgelser – N
3. Problemformulering og Afgrænsning
3.4 Definition af ord og begreber i projektet – N
3.5 Målgruppe for projektet
5. Teori
5.1.1 Fokusgruppers baggrund og oprindelse – L
5.1.2 Interaktion som omdrejningspunkt – L
5.1.3 Sammenfatning – L
5.1.4 Udvikling fra fysisk til virtuel ramme – L
5.2 Internettets udvikling
5.2.1 Definition af en online fokusgruppe – OFG – L
5.2.2 Opsamling på online-metoder –L
5.2.3 Rollernes udvikling ved en online fokusgruppe – L
5.2.4 Rekruttering - Specielt til VFG – L
5.2.5 Sammenfatning om fokusgrupper - L
5.3 Projektets videnskabelige rammer
5.3.2 Acitivity Awareness –L
5.3.3 Er en fokusgruppe et praksisfællesskab? – N
5.3.4 Awareness – L
5.4 Sammenfatning af det teoretiske grundlag