6. Krav og forventninger
til deltagerens 
system og kompetence
6.1.1    Anbefalinger
vedr. AV tilbehør: - N 
6.2 Parathed
hos deltager – N 
6.3 Udvikling
af koncept for VFG
6.3.2 Platforme
og server - N
6.3.3 Krav til
platform og funktionalitet - N
7. Metode
til indsamling af empiri
7.2 Gennemførelse
af VFG – L
7.3 Metode til
analyse af empiri – L
8 Resultaterne
fra empirien
8.2 Resultater
fra VFG
8.2.2 Sammenfatning VFG proces 
8.2.3 Den tekniske del af forsøget 
9.Udvikling af koncept 
9.3 Valg og udvikling
10 Konklusion 
11 Diskussion og perspektivering 
12 Litteraturliste