12. Litteraturliste

 

Andersen, Ib, red. (1990) Valg af organisations-sociologiske metoder, Samfundslitteratur

Andersen, Ib, (2002) Den Skinbarlige Virkelighed, Samfundslitteratur

Bloor, Michael, Frankland, Jane, Thomas, Michelle, Robson, Kate, Focus Groups in Social Research, Sage Publications, 2001, ISBN 0-7619-5743-X

Bodelsen, Merete Watt, ”Samfundsforskning i praksis”, Samfundslitteratur, 1997, kap 8. Sociologiske metoder – en oversigt

Clapper D.L., Electronic focus groups: A framework for exploration, Information & Management 30 (1996) p. 43-50

Cole, Michael & Engeström, Yrjö (1993), Acultural-historical approach to distributed cognition, in Salomon, Gavriel (ed), Distributed Cognition, Addison Wesley, pp 1- 46.

Computer Industry Almanac: senest læst fra nettet den 20. maj 2006:  http://www.c-i-a.com/pr0904.htm

Dirkinck-Holmfeld, Lone, Video som medium i dialogforskning og organisatorisk læring, Artikel i Helle Alrø og Lone Dirckinck-Holmfeld,(1997), Videoobservation, Aalborg Universitetsforlag – s. 101 – 121

En milliard mennesker på nettet – artikel fra Center for Journalistik og Efteruddannelse (CFJE): http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00784799

Greenbaum, Thomas: Focus Groups vs. Online, http://www.groupsplus.com/pages/adage0214.htm - as published in Advertising Age, February 14, 2000 (Downloaded april 2006)

Halkier, Bente: Fokusgrupper, Forlaget Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag. 2. oplag 2003.

Hegerholm, Hallstein: Aktivitetsteori og mesterlære som teoretisk konsept, Kilde: http://it-mo.hinesna.no/~pag/ped/oktober01.html,  downloaded april 2006 – vedlagt i Bilag 8.2

Henderson, A, Jordan, B, Interaction Analysis: Foundations and Practice, The Journal of the Learning Sciences 4, 1995 (p. 39-103)

Hansen, E.J., red. (2000) Et sociologisk værktøj, Hans Reitzels Forlag

IT og Telestyrelsen, Telestatistik – 2. halvår 2005, april 2006

Gaiser, Ted, Conducting On-Line Focus Groups, Social Science Computer Review, Vol. 15 No. 2, Summer 1997 135 – 144, Sage Publications, Inc

Mann, Chris & Fiona Stewart, Internet Communication and Qualitative Research, A Handbook for Researching Online, Sage Publications, 2000 – ISBN 0-7619-6627-7

Morgan, D.L., Focus groups as qualitative research (Qualitative Research Methods Series 16). Newbury Park, CA, 1997, Sage Publications, Inc

Nielsen, Jakob webstedet:http://www.useit.com/papers/focusgroups.html, 2006  - udskrift i Bilag  8.1

Parent, M, Brent Gallupe,R, David Salisbury, Wm, Clapper D.L., Electronic focus groups: A framework for exploration, Information & Management 30 (1996) p. 43-50
creation in focus groups: can group technologies help?, Information & Management, 38 (2000) 47- 58

Politikens Filosofileksikon, 1988

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002), Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction, John Wiley & Sons, 2002, pp 239-315 & pp 339-425

 

Rambøll  Den digitale borger, hentet fra Internet, senest den 20. maj 2006: http://www.ramboll-management.dk/dan/sites/pubarr/it/dendigitaleborger2002.htm

Reid D., Online focus groups, An in-depth comparison of computer-mediated an conventional focus group discussion, Int. Journal of Market Research, Vol. 47,2, 2005

Schneider et. al., Characteristics of the Discussion in Online ande Face-to-Face Focus Groups, Sociale Science Computer Review, Vol. 20, No. 1, 2002, 31-42, Sage, Publ.

Stoltenberg, Gitte: http://www.lld.dk/consortia/workplacelearning/conferences/slides/gittes. - ved hjælp af Google er dette konverteret til HTML dokument – 24. maj 2006 – det er ikke tilgængeligt at downloade læsbar kopi.

Thorlacius, Lisbeth, A model of visual, aesthetic communication – focusing on web, Digital Creativity, Vol. 13, no. 2, Roskilde Universitetsforlag 2002

Underhill, Olmsted, An Experimental Comparison of Computer-Mediated and Face-to-Face Focus Groups, Social Science Computer Review, Vol. 21, No. 4, 2003, 506-612, Sage Publ.