1. Forord

Denne rapport er afslutningen på vores studie ved Masteruddannelsen i Informations- og Kommunikationsteknologi og Læring ved IT-vest universitetssamarbejdet – MIL.

Vi har arbejdet sammen gennem hele studiet i kursusgruppe og projektgruppe, undervejs også med andre studerende, og fandt, at vi kunne supplere hinandens baggrunde og erfaringer på en måde, der har ført til en fælles interesse i at arbejde med et emne, der tager sit udspring i både IKT og læringsteorierne fra studiet – og kan bevæge sig ind på et undersøgelsesområde, der har karakter af at udforske nye anvendelser.

Ved arbejdet med undersøgelsesmetoder – som er et vigtigt element i videregående uddannelser generelt, og masterspecialer i særdeleshed – har interview i forskellige udformninger været et vigtigt middel til at opnå erkendelse, indsamle viden. Med den metode, som dette projekt undersøger, vil vi sætte fokus på den form for læring, som ikke umiddelbart er målrettet den enkelte deltager, men på den lære, der kan uddrages af den samlede udvikling og meningsdannelse i fokusgrupper.

I rapporten har vi først beskæftiget os med det teoretiske grundlag for analysearbejdet, og med dette som ramme, har vi undersøgt erfaringer og holdninger til fokusgrupper som metode. Dette har været grundlaget for at foreslå et koncept – bestående af både fremgangsmåder og IKT-værktøj – for Virtuelle Fokusgrupper.

Forslaget vil vi afslutningsvis vurdere med henblik på om det kan være en brugbar metode.

I vores arbejdsproces har vi i stor udstrækning anvendt de metoder, som vi udforsker, og vores samarbejde har i stor udstrækning været IKT-baseret kommunikation.

Vi har haft stor opbakning og inspiration fra de personer, der i kraft af netværker fra vores tidligere og nuværende arbejdspladser – eller bekendtes bekendte, der har stillet sig til rådighed som deltagere i interview og som forsøgspersoner.

Specielt tak til vores vejleder, Carsten Yssing, der har givet gode inspirationer, og vist sit engagement både på det teoretiske grundlag og i praktisk sammenhæng – bl.a. ved at medvirke i virtuelle vejledningsmøder.

 

29. maj 2006                                           Lotte Nørregaard og Niels Troels-Smith