2. Indledning

 

Flere og flere er på Internettet – 84 % af alle familier i Danmark havde i 2005 en computer i hjemmet og næsten halvdelen af danskerne er på nettet dagligt.  Informations og kommunikationsteknologien bevæger sig ind på alle områder af vores liv, således at individets interaktionsbehov og kommunikationsmuligheder via nettet går f.eks. lige fra arbejdsmæssige opgaver over e-handel og e-læring til deltagelse i online fora og virtuelle mødesteder.

Vi har siden arbejdet med Mil1-projetet undret os over, hvorfor Internettet ikke anvendes til at afholde virtuelle fokusgruppeinterview, som både består at lyd og billeder. Kilder fra den engelsksprogede research-verden har udelukkende koncentreret sig om chat-baseret online fokusgrupper – vi undrer os over hvorfor?

Computeren medierer snart sagt alt i samfundet, således, at man kan sige vi er ved at udvikle en hel CMC-kultur mere eller mindre bevidst. Hvor det at bruge computeren, er en helt naturlig ting, så naturlig, at musen ligefrem kan betragtes, som en 'naturlig' forlængelse af mennesket – en prolongation ifølge Michael Polanyi.

Spørgsmålet er, hvordan kan man udnytte denne kultur, hvordan tranformeres kendte Face-to-Face interviewmetoder til et online miljø, eller som vi vil kalde det  et virtuelt miljø, for det er ukendt land, vi bevæger os ind i?

Hvordan gør man så det – skaber en virtuel verden ud fra kendte fænomener fra virkeligheden? Hvem og hvad skal undersøges, og kan man overhovedet få pc-brugere til at diskutere og interagere i et virtuelt miljø med lyd og billeder og med mennesker, som de ikke kender?

Hvordan med anonymiteten og hvordan med kropssproget, gestik og mimik får vi det hele med eller?

Et andet stort spørgsmål er om teknikken: båndbredde, computernes kapacitet og programmer mm er tilstrækkelig?

Er vi som samfund i det hele taget parate til denne transmission af adfærd og interaktion? Med udgangspunkt i ovenstående og MIL1-projektet, hvor vi beskæftigede os med implementeringen af e-læringsfællesskaber og i den forbindelse udviklede en virtuel chatbaseret fokusgruppemetode, vil vi undersøge feltet for muligheden af at udvikle en virtuelt baseret fokusgruppe interviewplatform.

Vi finder det også særligt interessant at undersøge emnet fokusgrupper, fordi anvendelse af læringsteori, teori om analyser, og ikke mindst IKT-værktøjers muligheder i denne sammenhæng er i en aktuel og hastig udvikling.

Analysevirksomheden Zapera har – som de første i Danmark – i marts-april 2006 lanceret fokusgrupper online – med baggrund i de metoder, som gennem det sidste årti har været anvendt bl.a. i USA. Dette aktualiserer emnet, og har også ført til en øget interesse for disse muligheder i analysebranchen. Se i øvrigt bilag 8 for en udskrift af Zaperas website med lanceringen.


Zapera er en analysevirksomhed, som især beskæftiger sig med markedsundersøgelser for en række større virksomheder:  http://www.zapera.dk – se Bilag 7.3 og 7.4 for udskrift