3.4 Definition af ord og begreber i projektet - N

I litteraturen om fokusgrupper – specielt den engelsksprogede – er der en udstrakt anvendelse af begreber og forkortelser, der også indeholder en vis grad af meningsdannelse og indforståethed. Derfor vil vi her placere nogle af de vigtigste begreber, og samtidig definere den forståelse, som vil blive brugt i dette projekt, sådan at der videre i projektrapporten kan skabes konsistens. I visse tilfælde har vi fundet det hensigtsmæssigt at bruge forkortelser, som er anført her. I bilag 1 findes en mere udtømmende ordliste.

 

 

Begreb

Forklaring - afgrænsning

Forkortelse

Computer Medieret Communication

Anvendelse af computeren, netværk, Internet, mail, chat, lyd, video mm. til kommunikation i bred forstand

CMC

Deltagere

Deltagere – respondenter – i fokusgruppen

DELT

e-læring

Computer Supported Collaborative Learning

Platforme og værktøjer til fælles læring via computer

CSCL

e-samarbejde

Computer Supported Collaborative Work

Platforme og værktøjer til samarbejde via computer

CSCW

Face to face

At deltagerne fysisk er til stede i samme rum

F2F

Face to face fokusgruppe

At fokusgruppen gennemføres med samtidig fysisk tilstedeværelse af alle deltagere

FFG

Fokus Gruppe

Fokusgruppen som medie for at samle en gruppe deltagere om et emne, til undersøgelse med en moderator til at sætte fokus

FG

IP-telefoni

Anvendelse af ’Voice Over IP – VOIP’ til at overføre lyd - anvendelse af computerens digitale lydfaciliteter og Internettets dataoverførsel. IP – Internet Protocol

VOIP

Moderator

Den person, der modererer – initierer og styrer fokusgruppen

MOD

Observatør

Den person, der faciliterer og støtter forløbet i fokusgruppen

OBS

Online

At kommunikationen foregår computermedieret

 

Online Fokusgruppe

At fokusgruppen kommunikerer computermedieret, og i den senere behandling i forståelsen: tekstbaseret

OFG

Virtuel Fokusgruppe

At fokusgruppen kommunikerer computermedieret, med anvendelse af både tekst, lyd og video

VFG

 

* ’On-line Focus Groups’ er et udbredt begreb i den engelsksprogede litteratur, der med begrebet implicerer anvendelse af computermedieret gruppediskussion – typisk ved konferencesystem eller e-mail, og dermed også typisk asynkront. Vi anvender derfor dette begreb i denne forståelse.

Den Virtuelle Fokusgruppe er naturligvis også online – vel endda i en mere korrekt sproglig betydning, men her bruges det virtuelle begreb til at beskrive den synkrone kommunikation, der også omfatter lyd og billede.