5.1.3 Sammenfatning - L

Opsamlende kan vi sige, at man aldrig kan være helt sikker hvem eller hvad, der påvirker en gruppesituation. I fokusgruppernes udvikling med henblik mediering, så det er hele tiden interaktionen der er afgørende for produktion af data. Det er vigtigt at emne, deltagere og moderator har fokus på eksplicitering af den tavse viden, erfaringer og holdninger som vil være til stede i en gruppe.

Moderator har en vigtig funktion i forbindelse med, at sørge for, at alle kommer til orde, og alle kommentarer samles op, at der i fællesskab udvikles og forhandles en fælles eller divergerende holdning og mening i forhold til det forskerbestemte emne.