5.1.4 Udvikling fra fysisk til virtuel ramme - L

Kodeordet, som går igen i definitionerne på fokusgrupper er interaktion. En interaktion som udspilles på forskellige måder alt efter om man sidder f2f eller man mødes i et online medie.

Men hvordan visualiseres og opfattes en fysisk interaktion, når kommunikationen medieres af en computer? I den fysiske fokusgruppe har man øjenkontakt og kan fornemme det verbale og nonverbale sprog.  I et online interview mangler vi lyd og billeder, der er typisk kun ’skriften på væggen’ i et chat forum, som dog alligevel kan have sit eget kropssprog (fodnote 1)

I forbindelse med FFG kan det tit være svært at få logistik og geografi til at gå op. Med en online form ophæves sted og til en vis grad også tid. Deltagerne skal blot have internetadgang og kan derfor nemt deltage hjemme fra privaten.    

Et andet karakteristika ved en online form er, at der stilles visse krav til deltagernes Computer Literacy (se kap. 6.2)

I det følgende vil vi bruge en gruppering af de computermedierede måder at gennemføre fokusgrupper på – med et udgangspunkt i artefakter:

Metoderne gradueres efter stigende kompleksitet i gennemførelsen af fokusgruppen virtuelt – og i kravene til udstyr og deltagere.

 

1.       Asynkron konference – ved anvendelse af konferencesystemer, eller blot ved e-mail.

2.      Synkron tekstbaseret kommunikation – f.eks. ved anvendelse af chat som MSN Messenger er tilsvarende ’offentlige’ platforme, eller ved anvendelse af de chatfunktioner, som findes i forbindelse med intranet/extranet eller læringsplatforme.

3.      Synkron talebaseret kommunikation, hvor der anvendes f.eks. IP baseret telefoni som Skype, eller ved de talebaserede moduler, som findes i konferencesystemer som Marratech, Breeze m. fl.

4.      Synkron tale- samt envejs videobaseret kommunikation til fremvisning f.eks. ved whiteboard eller streaming video

5.      Synkron tale og tovejs video, hvor der ved webkamera transmitteres billeder mellem alle deltagere

I årene efter 2000 er der accelererende udvikling i de teknologier, der rummer mulighederne for at skabe de virtuelle faciliteter.

Når der samtidig er en stor interesse for analyser, kommunikation, og stigende kompetence i almindelighed hos befolkning til anvendelse af den udviklede teknologi, bliver det endnu mere interessant at arbejde med den virtuelle fokusgruppe.

 1) I vores Mil1-projekt 'Lærerteam og e-læringsplatform', 2005 udførte vi et tekstbaseret fokusgruppeinterview via Messenger. Chattens indhold blev umiddelbart transkriberet og printet ud. Vi fortolkede printets layout og struktur, som en form for kropssprog, ved at betragte indlæggenes længde, antal ord og indlæggenes farve (som deltagerne selv havde valgt), som en 'erstatning' for kropssprog og lyd. Vi mener, at dette fortalte noget om deltagernes tilstand og interaktion.