5.2.2 Opsamling på online-metoder - L

Med Internettets hastige vækst, er der allerede skabt en udbredt computermedieret kommunikation, hvor både computer interfaces og brugere har skabt konventioner for, hvordan man begår sig online. Der er opstået nye kommunikationsfora, hvor man anonymt kan mødes og udveksle holdninger. Den computermedierede kommunikation skaber fleksibilitet, man er dermed uafhængig af tid og sted. De beskrevne online-metoder har udelukkende været baseret på en tekstbaseret kommunikationsform f.eks. i chat-fora og konferencesystemer. Man kan altså ikke se eller høre hinanden, men kun via det skrevne ord fornemme aktiviteten. Om der overhovedet er nogen tilstede i foraet.

Det er hele tiden kropssproget, som forskerne er bange for at miste værdien af, når man er online. Her kan netop aflæses alt det der måske ikke siges og/eller udtrykkes på anden måde. Men omvendt så nævner flere også, at faktisk så gør det, at man ikke kan se hinanden, at man bliver mere ærlig, mere direkte og det åbner op for at deltagerne tør være kritiske. Så hvilken fokusgruppe form, man vælger kunne afhænge af emne og formålet med undersøgelsen.

Vi vil gå skridtet videre og med Gaisers tidligere citerede udtalelse fra 1997: the online environment represents vast opportunities for methodological innovation, with our own imagination the only limitation” - med hjælp af projektets empiri og teori at undersøge muligheden for udviklingen af en virtuel metode.

Vi begynder med at omdefinere indholdet af rollerne i en fokusgruppe.