5.2.3 Rollernes udvikling ved en online fokusgruppe - L

Computer medieret kommunikation stiller uvilkårligt nye og andre krav i forbindelse med udvælgelse af deltagere og emnevalg. Man skal overveje om fokusgruppens deltagere passer til cyberspace, herunder hvor IT-kyndige de er, og om det virtuelle miljø vil kunne fungere som en socialt genkendeligt rum for at diskutere emnet. (Halkier 2003:72)

Deltagere – skal stadig opfylde FFG-kravene, og derudover have en parathed i forhold til at kunne begå sig i et virtuelt miljø, med andre ord Computer Literacy.

Rollen indebærer stadig at dele viden og holdninger og deltage i fokusgruppens kollektive videnudvikling, som nu medieres af computeren. En ny vinkel på rollen er også, at deltagerne kan deltage hjemmefra.

Moderator – styrer forløbet virtuelt. Og skal som i FFG-situationen være initiator og katalysator for de meningsudvekslinger der finder sted. Moderator skal også være opmærksom på, hvordan deltagerne interagerer, når man f.eks. på Breeze kun kan se deltagerne i hver sit vindue og ikke i et gruppebillede. Moderator skal forsøge at moderere forløbet med så lidt indblanding som muligt, således at det er deltagerne og emnefokuseringen, der driver diskussionen.

Observatør – kan observere via et observatør vindue og kan kun nurse online. F.eks. i form af en chat eller pegemarkør på skærmbilledet.

Opdragsgiver - f.eks. forskeren, der vil undersøge – kan observere hjemmefra via skærmen og / eller se den efterfølgende videooptagelse, som systemet foretager

 

Ændring i den etiske sammenhæng

Overordnet set gælder de samme etiske regler, som nævnt under FFG. Her skal man dog, tage højde for Internettets halvoffentlige karakter, hvor alle mulige andre end deltagerne i princippet kan kigge med. Hvordan man bevarer anonymiteten og hvordan dataproduktionen holdes indenfor det ’aflukkede’ virtuelle rum, afhænger af teknikkens muligheder. Dvs. hvilke muligheder er der i det system, som VFG afholdes på, og hvilke sikkerhedsprocedurer er der i øvrigt etableret omkring de medvirkende computere.

Gaiser påpeger vigtigheden af, at udarbejde guidelines for seancen “for many, the lack of codifiet etiquette and guidelines for conducting research in cyperspace makes most anything permissible” (Gaiser 1997: 136).

“Due to the way in which messages are relayed back and forth across the Internet, there are many ways that they can remain on a remote server somewhere” ( Gaiser 1997: 136); Stiller det store og andre krav til sikkerheden og opbevaringen af seancens data, set i forhold til f.eks. et fysisk videobånd, fra en FFG?

I den forbindelse skal persondataloven og lov om ophavsret naturligvis overholdes, f.eks. må billeder af deltagerne og selve videooptagelsen ikke offentliggøres medmindre deltagerne har givet tilladelse. Til formålet kan der udarbejdes en blanket, hvor deltagerne informeres om og underskriver, at de er bekendt med VFG- formålet, og hvad dokumentationsmaterialet må bruges til.

Der kan selvfølgelig være forhold (emner), som er vigtige rent samfundsmæssigt at få vendt i en fokusgruppe. Men man skal søge at undgå at tilsidesætte sikkerheden af deltagernes interaktion og videnproduktion.