5.2.4 Rekruttering - Specielt til VFG  - L

Det er selvfølgelig stadig emnet og fokusgruppens formål, der er afgørende for rekrutteringen. Men skal det afholdes virtuelt, er der fordele ved at rekruttere deltagere fra Internettet f.eks. via deltagerlisten i et debat-forum (grupper), som diskuterer relaterede emner. Her skal man blot huske at vælge fra flere forskellige lister, for at imødegå at deltagerne allerede kender til hinandens holdninger og meninger (Gaiser 1997 :138), hvis dette kan have en indflydelse på fokusgruppens formål.

Rekrutterer  man fra Internettet siger Gaiser: "It is assumed that 'netizenship' (citizenry of the Internet) reflects a certain level of access to technological ressources not yet universally available".

Her kommer Gaiser ind på, at rekruttering via Internettet, som regel giver fokusgruppedeltagere, der er vant til at bevæge sig rundt i cyberspace, og ikke har teknologiske problemer, de er mere på forkant med udviklingen end flertallet. (se mere i kapitlet om Parathed kap. 6.2)

Man skal huske, at få tilladelse hos webmasteren for det pågældende Debatsite, der planlægges at rekruttere deltagere fra. Det er almindelig pli og ikke mindst respekt for deltagerne. Denne rekrutteringsmetode, gør det muligt at rekruttere globalt, og få fat i folk med vidt forskellige livserfaringer osv. (Gaiser, 1997: 138).

I de senere år er det blevet mere almindeligt at rekruttere deltagere til fokusgrupper, "hvor man trækker på allerede eksisterende sociale netværksgrupper – altså deltagere der kender hinanden i forvejen" (Halkier, 2003: 34).

Analysebureauer som Vilstrup og Catinet har direkte etableret paneler, som bruges til at udvælge deltagere fra, hvor metoden er, at man i fortsættelse af f.eks. e-mail baserede eller telefoniske henvendelser om især kvantitative undersøgelser, spørger om respondenten evt. vil være villig til at optræde i deres kartotek, med henblik på evt. senere henvendelse om deltagelse i andre undersøgelser, herunder interview og fokusgrupper. (Vi er faktisk selv blevet spurgt på denne måde)

Fordelen ved at bruge netværksdeltagere – enten fra fysiske netværk eller debat-fora på nettet – er flere jf. Bloor (Bloor, 2001: 22), som Halkier referer til: "Det er let for folk at tage del i samtalen, fordi det er trygt med mennesker, som de kender og har en forestilling om, hvordan reagerer."

Tryghedsfaktoren og det sociale kendskab kan måske være med til at nedbryde evt. barriere overfor det at deltage i et VFG, hvor deltagerne må formodes at skulle bruge ressourcer på at forholde sig til de virtuelle omgivelser.