5.2.5 Sammenfatning om fokusgrupper – face to face eller computermedieret - L

Fokusgruppemetoden er gået fra at være et kommercielt marketingværktøj i Face-to-face situationer, til også at blive en del af researchmetoderne indenfor forskningsverdenen. I tidens løb er måden, de er afvikles på blevet mere og mere medieret af artefakter.

I det seneste årti, med computeren som medie, stiller det nye eller andre krav til deltagere (Computer Literacy – se Kap. 6.2), emner og ikke mindst til interviewets etiske guidelines, hvor datasikkerhed spiller en stor rolle.

Afhængigt af om man arbejder i et tekstbaseret chatforum eller i et virtuelt rum med lyd og billede, stiller det forskellige krav til deltagerne. Dette skal man være opmærksom på allerede i rekrutteringsfasen og man skal nøje overveje om emnet overhovedet egner sig til cyberspace.

Fokusgrupper er grundlæggende gruppeinterviews, hvor deltagernes interaktion omkring et emne skaber dataproduktionen. Det er væsentligt i metoden, at moderator fastholder deltagernes fokus på emnet og at der ekspliciteres tavs viden, erfaringer og holdninger.

Kropssprog, gestik og mimik er essentielt i interaktionen og det er vigtigt, den kan gengives også ved CMC, hvis det stadig skal kunne kaldes en fokusgruppe.

Men, med Internettets hastige vækst er der allerede skabt en CMC, hvor både Computer Interfaces og brugere har skabt konventioner for, hvordan man agerer online. Den computer medierede kommunikation skaber fleksibilitet – og kan være uafhængighed af tid og sted. 

Den skaber også nye muligheder for emnevalg og deltagere. Nogle emner egner sig f.eks. bedre til et chat-forum, hvor deltagerne kan være anonyme, hvor i mod andre egner sig fint til virtuelle omgivelser med lyd og billede. En fokusgruppeform, der udfoldes i Kap. 6.