6.1.1 Anbefalinger vedr. AV tilbehør - N

Lyd:

Med de erfaringer, vi har gjort, dels i forbindelse med chat, dels ved videokonferencer og virtuelle møder, vil vi anbefale, at man anvender headset, evt. ørehænger, og i en ikke for billig kvalitet.

Man skal sørge for at få testet udstyret i den situation, som VFG skal afvikles i, der kan være stor forskel på virkemåden i ved forskellige platforme, og forskellige afspilningsmuligheder. Specielt skal man være opmærksom på støj og akustisk tilbagekobling, som ofte vil medføre, at man bør anvende ’walkie-talkie’ – altså at mikrofonen kun aktiveres, når man skal sige noget. Headsets giver generelt færre problemer med støj end kombination af højttaler og løs mikrofon. Højttalere og mikrofoner, der er indbyggede i PC’en – almindeligt på laptops – kan generelt ikke anbefales.

Billede:

Et webcam er det bedste middel til optagelse af video. Man skal være opmærksom på at bruge lav opløsning, f.eks. 160 x 120 pixel, - og evt. indstille billedhastigheden (frames/sec.) tilpas lavt, fordi man hermed sænker behovet for båndbredde.

En meget normal placering af webcam er på overkanten af skærmen. Med den typiske billedvinkel, det indebærer,vil dette ofte medføre at billedet kun viser selve ansigtet. Vi vil anbefale, at man søger en opstilling, hvor det ikke kun er ’pasbillede’, men ’brystbillede’, fordi virkningen af fælles tilstedeværelse i rummet hermed forstærkes, man kan se noget af kropssproget, og hermed skabes en situation, hvor ligheden med en placering omkring et mødebord er til stede.