6.2 Parathed hos deltager - N

Paratheden hos en computerbruger kan beskrives ved begrebet ’Computer Literacy’ (fodnote 1), der beskriver niveauet af færdigheder og kendskab (’Expertise and familiarity’). Deltageren må have et fundament, som sikrer, at brugeren mindst er sikker i betjening af sin PC med anvendelse af e-mail og Internet, samt de praktiske forhold i forbindelse med opkobling og login til forskellige tjenester.

Et mål for dette niveau kan være færdigheder, der svarer til have gennemført et PC-bruger kursus – eller at have et PC-kørekort Basis (fodnote 2)

Dette vil være tilstrækkeligt ved grad 1 og 2 – og skal være udvidede med kompetence specielt i anvendelse af lyd- og billedværktøjer ved de højere gradueringer. Ved blot at anvende dette, vil man som regel have tilstrækkeligt grundlag – en deltager forventes alene at ’se og lytte’, - ikke at producere materialet.

 1) Computer Literacy  :

“The level of expertise and familiarity someone has with computers. Computer literacy generally refers to the ability to use applications rather than to program. Individuals who are very computer literate are sometimes called power users.”

http://www.webopedia.com/TERM/C/computer_literacy.html - Downloaded:  2.  April 2006

 

2) PC-kørekort er en fælles europæisk standard for niveau af PC-færdigheder, der i Danmark administreres af foreningen Dansk IT, Se evt:  http://dansk-it.dk/default.asp?id=536