6.3.2 Platforme og server - N

Der er efterhånden kommet en del platforme (fodnote 1) på markedet – eller til rådighed – fordi der både er tale om kommercielle og ’Open Source’ muligheder.

De kritiske punkter i valg af platforme – altså programpakker og eventuelle serverfaciliteter – kan betragtes fra to synsvinkler: driftsforhold og faciliteter.

Vurderingen af driftsforholdene vil især være afhængig af serverkapacitet (processorkraft, hukommelse og harddiske) samt båndbredde i forbindelser ud fra serverinstallationen– men naturligvis også af de sikkerhedsmæssige forhold, der gælder emner som support, driftsovervågning, backup af programmer og data mm.

Dertil kommer de nødvendige faciliteter i form af sikkerhedsforhold, der vedrører persondata – opbevaring og transmission af følsomme oplysninger og de begrænsninger, der gælder iflg. love om dataregistrering og persondataloven. I denne sammenhæng skal man også være opmærksom på de muligheder, der er for at oprette brugere, tildele rettigheder og roller – er dette begrænset til systemadministratorer, eller kan dette decentraliseres til bureau eller moderator.

Man skal specielt være opmærksom på, at hvis der anvendes PC’er, der indgår i installationen i en virksomheds netværk, kan der være begrænsninger. Der kan være tale om, at transmissionen skal anvende porte (fodnote 2), som af sikkerhedsårsager er spærrede i virksomhedens netværk. I så fald vil det som regel være muligt alligevel at få etableret de nødvendige datakommunikationsmuligheder ved en IT-ansvarligs mellemkomst.

Ved samtidig brug af tekst og tale, samt udsendelse af grafik til deltagerne (4. grad) skal brugerens computer som nævnt ovenfor have tilstrækkelige grafikressourcer (fodnote 3) til at håndtere video i en passende opløsning, og med en tilpas stor opdateringshastighed. Der kan også være tale om behov for at plug-ins til browseren, eller programudvidelser, skal være installerede. Indirekte kan valget af platform, og de muligheder, der her er for at arbejde med forskellige grafikmuligheder være af stor betydning for deltagerens oplevelse af skærmbilleder – og dermed det samlede forløb af VFG, idet nogle værktøjer (og deraf følgende dataformater for overførsel af billeder – f.eks. Flash, streaming video osv.) er mere krævende end andre.

Disse mulige problemer kan være vigtige at overveje i forbindelse med valget af platform og serverinstallationer, idet der er forskelle i de metoder og dataformater, der anvendes af forskellige systemer.

Transmissionen af videodata kræver generelt stor båndbredde i forhold til almindelig dataoverførsel eller overførsel af tale, så transmissionen vil mindst kræve xDSL (Bredbåndsforbindelse - almindeligvis i hjemmeinstallationer ADSL fodnote 4)) – og med en båndbredde på 256 Kbit eller bedre til download. Typiske hjemmeinstallationer vil have 512 Kbit eller mere til Download  og 128 Kbit til Upload . En forespørgsel hos TDC siger, at ca. 10% af deres abonnenter har mere end 128 Kbit/s som Upload hastighed.

Dette vil normalt være tilstrækkeligt til modtagelse af data – altså grad 4, mens Upload af video fra deltagerne (grad 5) ikke fungerer helt sikkert, før man har 256 Kbit til rådighed.

Det skal lige nævnes, at der mod merbetaling af størrelsesordenen 100 kr / måned f.eks. hos TDC (fodnote 5) kan opnås større uploadhastigheder – også for en kortere periode. Udover dataforbindelsen, vil der kræves, at et webkamera installeres på klienten; det kan anskaffes relativt billigt (fra ca. 300 kr. og opefter) – og stiller ikke specielle krav til PC’en i øvrigt.

 1) Platform omfatter den nødvendige software, der i samarbejde med servernes operativsystemer kan styre, opsamle og fordele data – med supplement i form af hjælpeprogrammer, brugeradministration, vejledning osv.

2) Systemmæssige adgange til ekstern dataoverførsel – knyttet til netværksopsætninger. Datatransmissionen for forskellige typer af data er knyttet til bestemte porte, med angivelse af indgående og udgående data, og specielt nogle af de indgående har erfaringsmæssigt været anvendt til ’angreb’ på computere.

3) Grafikressourcer omfatter skærmkortet (der kan være del af selve bundkortet eller særskilt kort), der kontrollerer visningen på skærm.  Reelt er der tale om en dedikeret processor med tilhørende hukommelse.

4) DSL: Refers collectively to all types of digital subscriber lines, the two main categories being ADSL and SDSL. Two other types of  xDSL technologies are High-data-rate DSL (HDSL) and Very high DSL (VDSL).

http://www.webopedia.com/TERM/x/xDSL.html - Downloaded:  2.  April 2006

A: Asynchronous  - S: Synchronous

5) Opgradering hos TDC fra ADSL med 1024/128 Kbit/s til 2048/512 Kbit/s koster 115 kr. pr måned, og kan bestilles for en måned ad gangen. Hastighederne kan ændres online, og andre udbydere har tilsvarende muligheder. (maj 2006)