6.3 Udvikling af koncept for VFG - N

Konceptet for etablering af virtuelle fokusgrupper omfatter både en undersøgelsesteoretisk side og en værktøjsmæssig side.

Den teoretiske tilgang vil være baseret på det samme grundlag, som vi har beskrevet om fokusgrupper generelt, mens den værktøjsmæssige ramme omfatter både det rent IT-tekniske, og den oplevelse, som brugeren, deltageren får. Derfor er det nødvendigt at gå dybere ind i de programmer, det udstyr og den anvendelsesmæssige kompetence, der skal til

6.3.1 Krav til udstyr og programmer - N

Man skal her skelne mellem kravene til computeren hos deltageren –’klienten’, og hos værten – altså den installation af platform, som man enten selv skal råde over, eller have adgang til hos en udbyder af konferencetjenester – herefter kaldet ’serveren’.

I forbindelse med serveren skal man være opmærksom på, at der dels er tale om selve den IT-driftsmæssige del af servicen, og dels den moderator, som skal varetage selve forløbet af VFG, moderatoren kan enten være tilsluttet systemet på samme måde som klienterne via en almindelig ADSL, eller direkte på et LAN med serveren.

Asynkron – synkron

Man skal som udgangspunkt have besluttet om FG skal afvikles synkront eller asynkront.

Ved de asynkrone FG vil kravene reelt kunne opfyldes af e-mail, men oftest vil der være tale om et konferencesystem, som vi kender som del af de fleste e-læringsplatforme, mens det synkrone møde forudsætter et chatbaseret system. Dette vil ikke stille specielle krav til værten – serveren, dog kan en e-læringsplatform være en større installation hvis man selv skal have den i eget system, men dog i mange tilfælde er tilgængelig for skoler og institutioner via driftscentre.

Tekstbaseret – tale – video

Er det valgt at anvende synkront system, vil næste valg være om det skal være tekstbaseret, talebaseret eller videobaseret.

Kravene vil være mindst til det tekstbaserede, hvor faktisk enhver computer med adgang til Internet vil kunne opfylde kravene som klient, mens der skal være adgang til en serverbaseret central installation -  det kunne være MSN Messenger eller tilsvarende offentlige systemer – såvel som mere ’lukkede’ systemer i virksomheder og på forskningsinstitutioner (UNI-C er et typisk valg i forbindelse med videregående uddannelser f.eks.)

Er der tale med i planen, vil det kræve en større kapacitet – både ved server og ved den enkelte klient, som tidligere beskrevet.

Kravene vil også medføre, at serverinstallationen skal kunne håndtere den væsentligt større datatrafik. F.eks. vil Skype (fodnote 1) sammen med en meget almindelig ADSL opkobling (512 Kbit Download og 128 Kbit Upload) kunne håndtere de op til fem deltagere, der kan rummes af den serverkapacitet, der stilles til rådighed af Skype. Er der tale om flere deltagere, vil det være nødvendigt at arbejde med et egentligt talebaseret konferencesystem, hvor der er tilstrækkelig kapacitet, og hvor man selv har råderet.

Kravet til kapacitet på serverområdet, for at håndtere tale, omfatter typisk en dedikeret serverinstallation, og forbindelsen til og fra serveren skal have en båndbredde af Megabit størrelse.

Video vil kræve yderligere kapacitet – især hvad angår processor og hukommelse - på serversiden, fordi serveren skal modtage grafikdata fra de enkelte klienter, og videresende de samlede data til alle klienter.

 1) Skype er en Internetbaseret tjeneste, som udbyder VOIP-telefoni gratis mellem tilmeldte til Skype, inklusive mulighed for op til 5 samtidige deltagere i samtalen, og samtidig har en velfungerende chatfunktion, som bl.a. giver nem adgang til at overføre internetadresser (URL).

Dertil er der i øvrigt mulighed for at inkludere ’eksterne’ samtaler via ’SkypeOut’ og ’SkypeIn’, hvor der, mod betaling, kan inddrages forbindelse til telefoner udenfor IP-nettet, men på det traditionelle fastnet. Se  http://www.skype.com