7.2 Gennemførelse af VFG - L

7.2.1 Udvælgelse

Der er valgt tre deltagere udover moderator og observatør. Dynamikken og gruppeaspekterne kan først vises ved mindst tre deltagere, gerne flere. Der var en mandlig, forsikringsansat IT-leder, en kvindelig underviser (og MIL studerende) samt en kvindelig forsikringsansat jurist.

 

7.2.2 Validitet - N

Vi er opmærksomme på, at gyldigheden af udbyttet kan diskuteres, i og med, at der kan har været afholdt en fokusgruppe. Men i betragtning af, at der ikke var tale om selve fokusgruppens metode på emnet, men selve processen, der blev tilrettelagt i fortsættelse af dybdeinterviews, hvor der endda var gengangere blandt deltagerne, finder vi alligevel, at vi har fået et solidt materiale om deltagernes oplevelse af metode, anvendelse af interface, vurdering af brugervenlighed i produkt - og parathed til at medvirke i denne form for undersøgelser.

7.2.3 Emne og afvikling - L

Vi har valgt at tage udgangspunkt i e-learning. Dels er dette begrundet i selve mediet, dels er det muligt for at rekruttere deltagere, der både har en vis viden og interesse for dette område i deres daglige praksis – og samtidig kan denne forudsætning medvirke til, at der vil være tale om deltagere, som har en større end gennemsnitlig kompetence i arbejde ved PC. Alle deltagere havde baggrund som habile PC-brugere, og alle havde beskæftiget sig med e-læring, både som brugere og i roller som forfattere, undervisere eller udviklere.

Selve afholdelsen blev gennemført i en laboratorieopstilling, forstået sådan, at alle er samlet i samme hus, men i forskellige lokaler. Dette for at gøre det lettere at arrangere udstyret, og at vejlede. Dertil har vi også ønsket at kunne ’nurse’ om deltagerne.

Da der ikke skal produceres egentligt resultat, fordi selve processen er vores hovedinteresse, begrænses varigheden af selve behandlingen af fokusgruppens emne til 30 – 45 minutter, hvor en normal FFG eller VFG typisk varer mellem 1 og 2 timer. Fokusgruppen blev afholdt den 16. maj 2006, kl. 17 – 20.

Platformen for afvikling var Breeze, installeret hos UNI-C

Som indledning på forsøget blev deltagerne samlet introduceret til dels de praktiske forhold, dels en kort gennemgang af brugerfladen for forsøget, og målet med fokusgruppen.

Deltagerne blev placeret på de enkelte arbejdspladser – i hvert sit værelse i huset, og observatøren hjalp med at få indstillet kamera og headset til den enkelte.

Netop for at sikre umiddelbare vurderinger fra deltagerne, gjorde vi meget lidt ud af at introducere funktionaliteten og anvendelsen af programfladen, men var til rådighed med bistand, hvis det skulle blive nødvendigt. Der var reelt tale om nogle rent ’mekaniske’ problemer, med kabler, stik og kameraplaceringer; deltagerne fandt selv – og ikke mindst i dialog med hinanden gennem Breeze – hurtigt frem til at bruge det hele som værktøjer for dialogen.

Efter afviklingen af fokusgruppen samledes alle til en fælles evaluering, hvor der blev taget noter undervejs – og i øvrigt en servering af aftensmad, samt en flaske vin som tak for indsatsen.