8.2.2 Sammenfatning af VFG-processen

Det virtuelle rums indretning

White board er godt, også i forhold til en undervisningssituation, man får en lidt mere kreativ proces, hvor noter og chat er faktuel, [Lognote 20 og 22, Chatnote 40]

Mikrofon-knappen er god, når den sættes på 'hands free'. Og så er det kun et spørgsmål om båndbredde, for at ekko heller ikke opstår i forbindelse med talen. [Lognote 1, 24, Chatnote 5, 12 og 13]

Man skal på forhånd definere en guideline for, hvad vi bruger hvilke pods til. Især over for deltagerne, så der er en fælles referenceramme. Dette kunne også stå som en overskrift i selve Pod-bjælken, som en markør. [Lognote 4, 11 og 16]

Det kræver en form for disciplin, at alle ikke samtidig skriver på Whiteboard [Lognote 21, Chat note 54]

Billedets betydning – at interfacet viser billedbåndet lige foran næsen, det er vigtigt hele tiden at kunne se hinanden og dermed vide, hvor vi er. [Lognote 25, Chatnote 61]

Man skal være opmærksom på, at der ikke blot skal være et billede, men betydningen af billedet kan medvirke i kommunikationen – f.eks. at opfordre deltagerne til at rejse sig, vise noget med hænder og krop etc. – altså mere end et blot ’pasbillede’ [Lognote 8]

En anden vinkel kunne være, at overveje hvor vigtigt er det at man som deltager kan se sig selv. Vil det være nok bare at se de andre. Kan det begrænse ens udtryk og diskussionslyst, at man mere sidder og kigger på sig selv, og dobbelthagerne – nok fordi det heller ikke er dagligdags i vores IT-kultur endnu. [Lognote 2, 10 og 26, Chatnote 19, 25 og 30]

Men der kan måske sættes et lille uklart frimærke-billede, for at vide hvilken profil de andre kan se af en. [Lognote 2 og 26]

Quiz-element

'Pod'-boxen kunne bruges til at lave spontane afstemninger i, for også at lige samle op på diskussionen [Lognote 4, 11 og 16]

Moderator

Talerækken blandt deltagerne skal aftales via moderator eller via en liste på forhånd, hvor det aftales. [Lognote 4 og 18]

Moderator har muligheden, og skal være opmærksom på at anvende den, til at tildele de enkelte deltagere roller som ’Participant’ eller ’Presenter’, og kan dermed styre deres muligheder for interagere på f.eks. Whiteboard [lognote 19]

Moderator skal præsentere interfacet via pegepile, men der skal stadig være den fysiske præsentation af interfacet, inden deltagerne sætter sig ud til deres respektive arbejdspladser, samt den lille infoseddel, men det er spørgsmålet om den skal udleveres samtidig som at deltagerne skal sættes ind i interfacet. [Lognote 12, Chatnote 6, 7 og 8]
Moderator skal kunne opmuntre, uden præcist at præge den aktuelle diskussion [Chatnote 73]

Deltagere

Deltagere skal være open-minded (pga. hvis der skal ventes på teknikken) og teknikken skal være i orden.  [Lognote 11, Chatnote 11 og 70-71] – deltagere være klar til at anvende de forskellige ’undermedier’ (f.eks. anvende privat chat) [Chatnote 72]

Mod slutningen af forløbet var der et skift fra overvejende brug af tale til at anvende chat og de øvrige tekstformer til at formulere egentlige udsagn, som så blev suppleret med kommentarer gennem tale [Lognote 26-27]

Antallet af deltagerne kan virke begrænsende, på ro og orden, og igen så er det afhængig af en skarp moderator (talerækkefølge) og båndbredde. [Lognote 8]

Mindre anvendelig, hvis deltagere ikke er IT-aktive eller IT-interesseret [Lognote 11]

Det samlede indtryk af platformen

Design, layout og farver er velvalgte [Lognote 25, Chatnote 75 og 79] – og det er nemt at arbejde med [Lognote 16, 18 og 19, Chatnote 47, 52 og 61-62]

Der ses en udvikling undervejs i processen, hvor deltagernes rutine vokser, og der kommer en begejstring – stadigt mere positiv vurdering af platformens muligheder frem. [Lognote 20, 22, 26 og 27]

Deltagervurdering af generelt indtryk af brugerflade: ’Det er et pænt og nydeligt program, det kan man da hurtigt finde rundt i’ [Lognote 17]