En undersøgelse af meninger - holdninger - viden kan gennemføres på mange måder.

Både i en teoretisk og videnskabelig sammenhæng, og i en mere praktisk sammenhæng bliver der gennemført mange forskellige undersøgelser.
De fleste har været ude for at blive spurgt, på gaden eller i indkøbscenteret, om der lige var 5 minutter til rådighed for et lille interview, baseret på et spørgeskema.
Mange får jævnligt en telefonopringning fra et analyseinstitut, hvor man bliver spurgt om alt fra indkøbsvaner og dagligdag til mere generelle politiske emner - udfra et meget struktureret spørgeskema.
Disse undersøgelser kan være rettet mod både privatpersoner og mod medarbejdere som repræsentanter for virksomheder.
Typisk vil der være tale om kvantitative undersøgelser, der indebærer, at man får besvaret spørgsmål, som giver grundlag for statistisk analyse af svarene, om præferencer, fordelinger med mere.

Når man er interesseret i at undersøge lidt dybere - at finde ud af meninger og holdninger bag svarene, vil man søge at gennemføre undersøgelse på basis af egentlige interview - enten enkeltvis via telefon eller personligt, eller i grupper.
Den form for undersøgelse kan være meget tidskrævende, og derfor bruges ofte en form for gruppeinterview - fokusgrupper - hvor man har samlet 4 - 8 personer i en time eller to for at dels spørge dem om undersøgelsens emner, dels at få en dialog i gang, der kan føre til flere nuancer og uddybninger, end det er muligt ved de meget strukturerede metoder.
Det er ikke blot tidskrævende for undersøgerne, men også for deltagerne, der skal afsætte ikke blot tid til selve mødet, men også til at transporteres til og fra mødelokalet.
For at give en mulighed for at lave den nuancerede undersøgelse - hvor det kvalitative indhold kan komme frem - og at anvende de gode kommunikationsmuligheder, som PC'er og Internet giver, har vi etableret begrebet 'Virtuelle Fokusgrupper', hvor man mødes i det virtuelle rum, men hver deltager kan sidde foran sin egen PC - hjemme eller på et kontor.