Den virtuelle fokusgruppe mødes via Internettet

Der er nogle praktiske forhold, der skal være til stede for at gennemføre fokusgruppen virtuelt.
De enkelte deltagere skal naturligvis have adgang til PC med Internetopkobling, men skal gøres nogle overvejelser om kapacitet i forhold til valget af den virtuelle metode.

Konferencemodellen:
Man kan gennemføre fokusgruppen ved at anvende e-mail eller et konferencesystem, hvor deltagerne leverer deres indlæg, når det passer rent tidsmæssigt.
Denne form kræver meget lidt i forbindelse med udstyr, men til gengæld vil undersøgelsen tage lang tid, og det kan være svært at få en egentlig dialog til at virke mellem deltagerne.

Chatmodellen:
Fokusgruppen gennemføres ved en dialog, hvor alle deltagere samtidigt er på et fælles chatforum. Selve funktionaliteten vil være ligesom den, der findes i f.eks. MSN Messenger, men til undersøgelsesformål vil det som regel være formålstjenligt at benytte et 'lukket' chatforum.
Fokusgruppen gennemføres over ganske kort tid, og der er gode muligheder for at opsamle alle indlæggene, ligesom den enkelte deltager kan opleve at der kommer umiddelbar respons på et indlæg.

Videomodellen:
Her er udstyret suppleret med muligheden for at vise billeder, video, således at undersøgelsens tilrettelæggere - moderatoren - kan vise f.eks. produkter, annoncer, videofilm osv, som man ønsker at få vurederet og diskuteret.
For deltagerne vil dette normalt kræve, at deres PC har de nødvendige programmer installeret til at vise dette, men det er sjældent at en almindelig hjemmePC ikke har det, og som regel vil også private bredbåndsforbindelser også have tilstrækkelig kapacitet.

Tovejsmodellen med samtale:
Første trin er, at alle deltagere har tilkoblet talemuligheder (Anvendelse af IP-telefoni, som det f.eks. er kendt fra Skype).
Dette giver meget stærkere muligheder for dialog, og kan derfor give mere dybde i fokusgruppens resultat.
De praktiske krav til udstyret vil selvfølgelig omfatte mikrofon og højttaler/headset hos deltagerne.

Tovejsmodellen med både billede og samtale:
Det sidste trin er at alle deltagere også har tilkoblet webkamera, så man ikke blot modtager ordene, men også har muligheden for at 'se hvad der bliver sagt' - altså at ansigter, kropssprog også bliver en del af kommunikationen.
Hermed er der ikke blot krav til udstyret hos deltagerne, men også til deres bredbåndsforbindelse, som gerne skal kunne uploade med 256 Kbit/s eller mere. Det er en lidt større kapacitet, end man finder hos flertallet af private brugere.